Videovixilancia

Dende unha fiestra indiscreta (aludindo a “Rear Window” de Alfred Hitchcock), o exercicio da mirada permiténos reflexionar sobre a nossa condición; formamos parte dun certo panóptico que se constrúe no espazo que deixan os patios interiores das vivendas.
O acto de observar e de gravar fundidos nun ollar-máquina onde o límite se volta confuso, preséntase coma un acto de vixilancia e unha ficción deste acto.

Date: 2010 Skills: Vídeo