• Axenciamentos outros contra o homonacionalismo

Axenciamentos outros contra o homonacionalismo

Curaduría ‘Agenciamientos otros contra el homonacionalismo‘ realizada durante o talher Hackeando el odio, taller de curaduría colectiva para la musea M.A.M.I., no ano 2018.

A Musea foi inaugurada no dia 19 de fevereiro, o dia escolhido para o lanzamento non é por acaso. É o dia en que, no 2052, declárase oficialmente a caída do patriarcado. E somos indispensbleis ​​para que isso suceda. #DiaDeLaCaidaDelPatriarcado o conteúdo é aberto e pode ser consultado na Musea.

M.A.M.I., a musea do futuro que preserva a resistencia feminista contra o extinto patriarcado!
No ano de 3021, atual día do museo, non hai máis patriarcado. As nossas irmás do futuro encontraranse na M.A.M.I. obras feministas creadas nos distantes séculos 20 e 21, quando as nossas ancestras loitaron contra os #machitrolls e toda unha estrutura patriarcal, misóxina, racista e capacitista. As pezas están organizadas em coleçoms e curadorias.

Date: 2018 Exhibition: Musea M.A.M.I. Skills: Investigación, Multimedia