• Ullal Festival
  • Ullal Festival

Ullal Festival

Participo  na exposición coletiva do Festival Ullal cunha fotografia do mural “Nin corpos nem bairros son territórios de conquista” criado durante as 1ª Festas Feministas de Vallcarca no 2017, promovidas por La Brotada, a assembleia feminista de Vallcarca ativa entre os anos 2017 e 2019.

Este mural foi realizado coletivamente nun encontro criativo non mixto coa participación de mulheres e identidades dissidentes do bairro. Atualmente, ainda pode ser visto na Rúa Farigola.


Nun contexto global, carregado de imaxes fugazes e efímeras, mas produzidas a partir dun rexime visual hexemónicoo, é preciso xerar espazos de criatividade que questionem os papéis atribuídos pela mídia e pelas histórias institucionais. Nas cidades, hai unha extraordinária memória visual relacionada ás loitas sociais, movementos populares e corpos e identidades dissidentes, que son o que lhes confere sua personalidade reivindicativa e revolucionária.

O ULLAL quer tornar-se un catalisador, no escenário que é a cidade de Barcelona, ​​desta enerxia dissidente e xerar um arquivo visual que, dende o presente, continue a refleti-la. Queremos influenciar, a partir da práctica fotográfica, a realidade dessas pessoas, grupos e eventos, muitas vezes excluídes tanto do campo de visión hexemónico coma da produción de imaxes.

O motor do ULLAL é duplo: por un lado, a ocupación do imaxinario dominante e, por outro, a aposta en accións coletivas e sociais que, através de exercícios diários e organizados de resistência, proponhan e esixan un mundo máis sustentable e xusto.

Date: 2022 Exhibition: Can Batlló Skills: Fotografía